jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ IV - NĂM 2022

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý IV năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý IV năm 2022

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 10 / 2022

 KQXN tháng 10

 2

   Tháng 11 / 2022

 KQXN tháng 11
 3   Tháng 12 / 2022
 KQXN tháng 12
  Kết quả xét nghiệm mẫu nước 6 tháng cuối năm 2022    KQXN 6 tháng cuối năm 2022 
  Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6  tháng theo  nhóm B 

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 10 / 2022

 KQXN tháng 10

 2

   Tháng 11 / 2022

 KQXN tháng 11

 3

   Tháng 12 / 2022

 KQXN tháng 12

   Kết quả xét nghiệm mẫu nước 6 tháng cuối năm 2022     KQXN 6 tháng cuối năm 2022 
  Kết quả xét nghiệm mẫu nước định kỳ 6  tháng theo  nhóm B