jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH  QUÝ I - NĂM 2023

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch về kết quả kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước thành phẩm Quý I năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

 

  Báo cáo tổng hợp Quý I năm 2023

 

  Nhà máy nước Tháp Chàm

 

 1

   Tháng 1 / 2023

 KQXN tháng 1

 2

   Tháng 2 / 2023

 KQXN tháng 2 
 3   Tháng 3 / 2023
 KQXN tháng 3 
   Kết quả xét nghiệm mẫu mặt nước Quí I năm 2023    KQXN mẫu mặt nước Quí I năm 2023  

  Nhà máy nước Tân Sơn

 

 1

   Tháng 1 / 2023

 KQXN tháng 1

 2

   Tháng 2 / 2023

 KQXN tháng 2

 3

   Tháng 3 / 2023

 KQXN tháng 3