jQuery Slider

LỊCH SỬ DÙNG NƯỚC 4 THÁNG GẦN NHẤT              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG TIN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
LỊCH GHI CHỈ SỐ NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG BÁO CẤP NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG TIN - TIN TỨC              
Thông báo Về việc ngưng thu tiền nước tại nhà
  Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng: Kể từ tháng 10/2023, Công ty sẽ thay đổi hình thức thu tiền sang hình thức thu qua ngân hàng, các đối tác hộ và thu tại các điểm giao dịch của Công ty.
1234
CHỈ DẪN CHO NGƯỜI DÙNG NƯỚC