jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

     Để sử dụng đầy đủ các tính năng của Ứng dụng, Quý khách hàng cần tiến hành đăng ký các dịch vụ Zalo Official Công ty (chỉ đăng ký 1 lần duy nhất và hoàn toàn miễn phí )

 Quý khách hàng thực hiện các bước như sau:

BƯỚC 1:

Vào mục tìm kiếm, Nhập nội dung "Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận" hoặc Cấp nước Ninh Thuận” trong danh mục tìm kiếm của Zalo

Hoặc sử dụng chức năng quét mã QR code trên Website Công ty để tìm kiếm trang Official Account Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

https://page-photo-qr.zdn.vn/1626950999/c4a807a630e3d9bd80f2.jpg

zalo.me/201176576006222517

BƯỚC 2:

Sau khi tìm kiếm được trang Official Account Công ty, chọn nút Quan tâm để có quyền khai thác các tính năng của hệ thống

 


Hệ thống sẽ tự phản hồi tin nhắn khi khách hàng chọn quan tâm

Giao diện chức năng ứng dụng như bên dưới

Bước 3: Đăng ký dịch vụ
   (nút Quan tâm để có quyền khai thác các tính năng của hệ thống, nếu chưa bấm Quan tâm thì  quý khách vui lòng chọn trước khi tiếp tục) 

Thứ tự thực hiện:

  - Bấm vào biểu tượng (1) để chuyển qua tin nhắn

  - Soạn nội dung đăng ký:
             Cú pháp: Dk [Mã KH]          -- Mã KH là Mã khách hàng( có 13 ký tự được thể hiện trong giấy báo tiền nước)

                   VD: Dk 2021007001345

  - Chọn nút gửi tin nhắn

 
 Xem thông tin Mã khách hàng

        -----------------------------------------------------------------------------

Tính năng mở rộng:

        Khách hàng có thể thực hiện tra cứu theo cú pháp để tra cứu với yêu cầu cụ thể:

 1. Tra cứu tiền nước theo kỳ hiện hành: 
          soạn nội dung tin nhắn tiennuoc  để gửi đi.
 2. Tra cứu tiền nước theo kỳ cụ thể: 
        soạn nội dung tin nhắn tiennuocXY  để gửi đi, trong đó :
                 X: là tháng cần tra cứu
                 Y: là năm cần tra cứu
  Ví dụ: muốn tra cứu tiền nước tháng 5 năm 2021, soạn tin nhắn tiennuoc52021