jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DANH SÁCH ĐIỂM  GIAO DỊCH


1. Văn phòng Công ty :

- Địa chỉ: số 14 đường Tô Hiệu - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điện thoại Giao dịch: (0259) 383.79.88 ; 383.18.91

2. Nhà máy nước Tháp Chàm :

- Địa chỉ: Số 914 đường 21/8, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại Giao dịch: (0259) 388.33.66

3. Tổ Giao dịch Ninh Hải :

- Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại Giao dịch: (0259) 387.34.94

4. Nhà máy nước Phước Dân :

- Địa chỉ: Thị trấn Phước Dân ; huyện Ninh Phước; tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại Giao dịch: (0259) 386.53.16

5. Tổ Giao dịch Cà Ná :

- Địa chỉ: xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại Giao dịch: (0259) 386.05.59

6. Điểm Giao dịch Cấp nước Sơn Hải:

- Địa chỉ: Thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại Giao dịch: (0259) 383.81.23

7. Nhà máy nước Tân Sơn :

- Địa chỉ: Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại Giao dịch: (0259) 377.85.85


* DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU HỘ :

- Truy cập: Danh sách điểm thu hộ hóa đơn tiền nước.