jQuery Slider
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời các đường ống gang D300-D400 tại các nút giao nhau (Vị trí nút giao nhau giữa tuyến kênh TT3 với đường Trần Phú)(ngày 14/05/2024)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ ...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời các đường ống gang D300-D400 tại các nút giao nhau (Vị trí nút giao nhau giữa tuyến kênh TT3 với đường Trần Phú)(ngày 09/05/2024)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ ...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối đường ống D.225 và D.160 tại vị trí Kênh Nhị Phước (Đoạn NP1; NP2) đường Ngô Gia Tự (ngày 08/05/2024)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ ...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác Di dời các đường ống gang D300-D400 tại các nút giao nhau (giao nhau giữa tuyến kênh Tấn Tài với đường Tô Hiệu) (ngày 25/04/2024)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ ...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối đường ống D.300 tại vị trí kênh Nhị Phước (đoạn NP1; NP2) đường Hồ Xuân Hương (Ngày 09/4/2024)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối đường ống D.300 tại vị trí kênh Nhị Phước (đoạn NP1; NP2) đường Hồ Xuân Hương (Ngày 20/3/2024)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối tuyến ống D.225 và D.160 băng qua trước quán ăn Đông Dương đường Ngô Gia Tự ngày 15/01/2024
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ ...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác đấu nối, thay thế đường ống cấp nước tại khu vực thôn Lương Giang xã Quãng Sơn (05/12/2023)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ ...
Xem tiếp
Thông báo: Giảm áp lực nước hoặc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác đấu nối và lắp đặt đồng hồ tại khu dân cư Phủ Hà (07/11/2023)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận trân trọng Thông báo về việc điều tiết giảm áp lực nước hoặc tạm...
Xem tiếp
Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước phục vụ di dời tuyến ống cấp nước D.160 băng qua kênh trước Trung tâm Y tế TP. Phan Rang - Tháp Chàm (14/9/2023)
Về việc tạm ngưng cung cấp nước phục vụ di dời tuyến ống cấp nước D.160 băng qua kênh trước Trung tâ...
Xem tiếp
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác đấu nối đường ống cấp nước từ đường 16/4 với đường Phan Bội Châu
Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác đấu nối đường ống cấp nước từ đường 16/4 với đườ...
Xem tiếp
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối đường ống cấp nước gang D150 đầu đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối đường ống cấp nước gang D150 đầu...
Xem tiếp
Thông báo về việc ảnh hưởng áp lực nước hoặc ngưng cung cấp nước cục bộ tại một số khu vực vào ngày 21/5/2023
Thông báo về việc ảnh hưởng áp lực nước hoặc ngưng cung cấp nước cục bộ tại một số khu vực vào ngày ...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cung cấp nước ngày 10/02/2023 để phục vụ công tác di dời, đấu nối khu vực xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước ngày 10/02/2023 để phục vụ công tác di dời, đấu nối khu vự...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cung cấp nước ngày 10/11/2022 để phục vụ công tác di dời, đấu nối khu vực xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước ngày 10/11/2022 để phục vụ công tác di dời, đấu nối khu vự...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối khu vực xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối khu vực xã Phước Dinh,...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời đấu nối đường ống cấp nước D600 tại Hẻm 150 đường 21/8 (Ngày 13/6/2022)
Để đảm bảo công tác cung cấp nước cho quý Cơ quan, khách hàng được an toàn và liên ...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời đấu nối đường ống cấp nước D600 tại Hẻm 150 đường 21/8
Để đảm bảo công tác cung cấp nước cho quý Cơ quan, khách hàng được an toàn và liên tục, cũng n...
Xem tiếp
THÔNG BÁO: Về việc tạm ngưng cung cấp nước để phục vụ công tác di dời, đấu nối khu vực Nhà máy nước Phước Dân
Để đảm bảo công tác cung cấp nước cho quý Cơ quan, khách hàng được an toàn và liên tục, cũng như hạn...
Xem tiếp
Thông báo tạm ngưng cung cấp nước để phục công tác di dời, đấu nối đường ống cấp nước D.300 kênh Chà Là
...
Xem tiếp