jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh mức giá tiêu thụ nước sạch theo quyết định số 26/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận áp dụng từ ngày 21-5-2023 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

 

Căn cứ Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thông báo:

  1. Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt:

Số TT

Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt

Lượng nước sạch sử dụng/ tháng

Hệ số tính giá tối đa so với bình quân

Đơn giá

(đồng/m3)

Mức (m3/đồng hồ/tháng)

Ký hiệu

Nhóm 1

Sinh họat các hộ dân cư nghèo và đối tượng chính sách

Từ 1 m3 đến 5 m3

SH1

0,55

5.000

Sinh họat các hộ dân cư

Từ  1m3 đến 15 m3

SH2

0,77

7.000

Sinh họat các hộ dân cư

Trên 15 m3

SH3

1,15

10.500

Nhóm 2

Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận)

Theo thực tế
sử dụng

HCSN,
CC

1,2

10.900

Nhóm 3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế
sử dụng

SX

1,35

12.300

Nhóm 4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế
sử dụng

KD

1,67

15.200

- Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư nghèo và đối tượng chính sách sử dụng phần khối lượng lớn hơn 5 m3 tính như giá sinh hoạt hộ dân cư;

- Hộ nghèo (có sổ) và hộ chính sách như: Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình liệt sỹ đang hưởng tuất, thương bệnh binh loại 1 và 2; đề nghị khách hàng thuộc đối tượng trên đến các địa điểm giao dịch của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại các khu vực để đăng ký; cụ thể:

+ Khu vực Phan Rang, Tháp Chàm: Trụ sở văn phòng Công ty, số 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang -Tháp Chàm;

+ Khu vực huyện Ninh Hải: Trạm giao dịch Ninh Hải, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải;

+ Khu vực Ninh Phước: Nhà máy nước Phước Dân, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước;

+ Khu vực Thuận Nam: Nhà máy nước Phước Dân, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước;

+ Khu vực Ninh Sơn: Nhà máy nước Tân Sơn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

- Để đảm bảo chủ trương ưu đãi cho đối tượng sử dung nước sản xuất kinh doanh, thu hút kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: Đối với doanh nghiệp có sử dụng khối lượng nước lớn, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận xem xét giảm hệ số tính giá đã được phê duyệt để động viên, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          2. Biểu giá bán buôn nước sạch sinh hoạt: 6.000 đồng/ m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2023 và thay thế Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và mức tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.