jQuery Slider
THỦ TỤC HỢP ĐỒNG MB NƯỚC SINH HOẠT

HỒ SƠ THỦ TỤC
VỀ VIỆC LẮP MỚI, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-CNNT, ngày 26/9/2018 của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận về việc ban hành Quy định công tác dịch vụ khách hàng, quản lý và khai thác mạng lưới cung cấp nước sạch;

Để thuận tiện cho khách hàng trong việc nắm bắt các thủ tục lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, Công ty xin trích lại các nội dung liên quan như sau:

LẮP ĐẶT ỐNG NHÁNH VÀ ĐỒNG HỒ NƯỚC.

Điều 5. Điều kiện lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước.

1. Khách hàng là tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình lắp đặt ống nhánh và gắn đồng hồ nước miễn phí khi có đủ các điều kiện sau:

a. Đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước (theo mẫu của Công ty);

- Bản sao Căn cước công dân của người đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước;

- Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhà; hoặc giấy chứng nhận sở hữu đất, quyền sử dụng đất (có giấy phép xây dựng, trừ đất ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết  xây dựng); hoặc giấy xác nhận có nhà ở ổn định của UBND xã, phường, thị trấn (theo mẫu của Công ty).

b. Đối với tổ chức.

- Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước (theo mẫu của Công ty), có chữ ký của lãnh đạo hoặc người được ủy quyền và có đóng dấu của cơ quan, đơn vị;

- Bản sao Giấy sở hữu nhà, đất; hoặc Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

Lưu ý: (các giấy tờ nêu trên không cần công chứng, khách hàng mang theo bản gốc để đối chiếu)

2. Khách hàng được miễn phí lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước đảm bảo các điều kiện quy định nêu trên và nằm trong vùng phục vụ cấp nước của Công ty sẽ được lắp đặt một hệ thống cấp nước miễn phí từ điểm đấu nối đến vị trí đặt đồng hồ với chiều dài đường ống không quá 05 mét.

3. Trường hợp khách hàng lắp đặt hệ thống cấp nước cách đường ống phân phối có chiều dài > 05 mét thì phải trả thêm phần chi phí vượt định mức. Chiều dài tối đa từ đường ống phân phối tới vị trí đặt đồng hồ không quá 50 mét. Đối với trường hợp >50m thì Công ty không đảm bảo về áp lực và lưu lượng khách hàng sử dụng.

4. Mỗi khách hàng sử dụng nước tại cùng một địa điểm (một địa chỉ) chỉ được lắp đặt miễn phí một đồng hồ nước và chỉ một lần miễn phí cho khách hàng.

5. Một khách hàng có thể được lắp đặt đồng hồ nước miễn phí ở nhiều địa chỉ nhà khác nhau thuộc quyền sở hữu của khách hàng, nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định và được công ty khảo sát thực tế, xác nhận khách hàng đang thực sự có nhu cầu sử dụng nước tại địa điểm đăng ký sử dụng nước sạch.

6. Khách hàng tự lo hoặc chịu trách nhiệm chi trả các chi phí vượt định mức khác (nếu có) như: cấp phép thi công, tiền đào đường, vỉa hè, hoàn trả mặt bằng...

Điều 6.  Trường hợp khách hàng phải thanh toán toàn bộ chi phí lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước.

- Khách hàng không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5 Quy định này;

- Khách hàng có nhà nằm trong khu vực bị quy hoạch di dời, giải tỏa…(kể cả các hộ trên phần đất ven sông, đê);

- Khách hàng thuê mướn: Nhà, đất, ki ốt, cửa hàng, mặt bằng...

- Khách hàng nằm ngoài vùng phục vụ cấp nước của Công ty phải có sự đồng ý của đơn vị cấp nước phục vụ vùng đó (nếu có).

Điều 7. Đặt cọc khi lắp đặt đồng hồ nước

1. Khách hàng là các Nhà thầu thi công công trình nếu có nhu cầu sử dụng nước để phục vụ thi công thì người đứng tên ký hợp đồng phải là chủ đầu tư hoặc Nhà thầu chính (có sự xác nhận của chủ đầu tư). Khách hàng phải nộp tiền đặt cọc cho đơn vị cấp nước ngay sau khi ký hợp đồng. Mức đặt cọc được tính bằng 3 tháng tiền nước căn cứ vào sản lượng khách hàng đăng ký sử dụng nhưng không được thấp hơn 3 triệu đồng/khách hàng.

2. Trường hợp khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng nước sạch tại những địa điểm thuê mướn như: Nhà, đất, ki ốt, cửa hàng, mặt bằng ... nhưng tại đó chưa có đồng hồ nước hoặc không muốn dùng chung đồng hồ với chủ nhà cho thuê thì ngoài những hồ sơ nêu trên khách hàng phải đặt cọc cho đơn vị cấp nước. Mức đặt cọc được tính bằng 3 tháng tiền nước căn cứ vào sản lượng đăng ký sử dụng nhưng không được thấp hơn 2 triệu đồng/khách hàng (nếu khách hàng là cá nhân, hộ gia đình), 3 triệu đồng/khách hàng (đối với khách hàng là tổ chức).

3. Khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng nước, chấm dứt hợp đồng và thanh toán hết các khoản nợ (nếu có), Công ty sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho khách hàng.

Điều 8. Gửi đồng hồ nước

1. Nếu vị trí nhà của khách hàng đăng ký sử dụng nước sạch ở cách xa đường ống của đơn vị cấp nước  thì Công ty chấp thuận cho khách hàng được gửi đồng hồ nước tại phạm vi nhà, đất của hộ dân khác ở gần đường ống cấp nước.

2. Việc gửi đồng hồ nước là do khách hàng tự thỏa thuận, cam kết với hộ dân gửi đồng hồ nước nhưng phải được thể hiện bằng văn bản và gởi cho đơn vị cấp nước một bản.

3. Cá nhân, hộ gia đình cho gửi đồng hồ nước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị cấp nước thực hiện việc ghi chỉ số, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa đồng hồ nước... tại vị trí đã cho gửi đồng hồ.


Điều 9. Trình tự và tiến độ thực hiện lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước.

1. Việc lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước cho khách hàng được thực hiện theo trình tự như sau:

a. Đối với khách hàng nộp hồ sơ tại văn phòng Công ty hoặc các Nhà máy, các điểm giao dịch.

- Công ty cung cấp miễn phí mẫu “ Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước”, “ Giấy đề nghị xác nhận tình trạng nhà, đất”  và hướng dẫn cho khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Khách hàng nộp lại các giấy tờ trên và hồ sơ kèm theo, Công ty xem xét hồ sơ, hẹn ngày tiến hành khảo sát, lập bảng chiết tính.

- Công ty giải thích rõ những điều cần biết cho khách hàng, thỏa thuận với khách hàng những vấn đề có liên quan đến công tác lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước; khách hàng nộp tiền (nếu có) và ký kết hợp đồng.

- Công ty tiến hành lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước cho khách hàng, nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng quản lý sử dụng.

- Trong quá trình thi công lắp đặt ống nhánh, gắn đồng hồ nước nếu cần phải đào đường, vỉa hè… thì khách hàng có trách nhiệm xin phép và tự hoàn trả lại hiện trạng ban đầu sau khi đơn vị cấp nước thi công xong.

b. Đối với khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước qua mạng.

 Truy cập vào Website của Công ty: capnuocninhthuan.com

- Điền thông tin: Họ tên người đăng ký sử dụng dịch vụ cấp nước, địa chỉ, email, số điện thoại.

- Nhập nội dung yêu cầu.

- Tải mẫu đơn đăng ký

- Chuẩn bị các giấy tờ theo quy định.

- Đơn vị cấp nước sẽ liên hệ với khách hàng và cử cán bộ Kỹ thuật đến nhà khách hàng khảo sát đồng thời xem xét và nhận hồ sơ. Hẹn ngày khách hàng ký hợp đồng dịch vụ

- Đơn vị cấp nước thông báo chi phí, khách hàng nộp tiền (nếu có) .

- Công ty lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước cho khách hàng, nghiệm thu và bàn giao để khách hàng quản lý sử dụng.

- Trong quá trình thi công lắp đặt ống nhánh, gắn đồng hồ nước nếu cần phải đào đường, vỉa hè… thì khách hàng có trách nhiệm xin phép và tự hoàn trả lại hiện trạng ban đầu sau khi đơn vị cấp nước thi công xong.

2. Tiến độ thực hiện khảo sát, lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước

a) Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, NMN Phước Dân, NMN Tân Sơn tiến hành khảo sát, lập chi tiết vật tư lắp đặt hệ thống cấp nước trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hoặc nhận được thông tin của khách hàng.

b) Đội Xây lắp, tổ lắp đặt các Nhà máy tiến hành thi công lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước cho khách hàng trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng cung cấp, sử dụng nước sạch với đơn vị cấp nước.

Thời gian thực hiện trên chưa tính thời gian xin phép đào đường, vỉa hè (nếu có).

Điều 10. Nghiệm thu, quyết toán vật tư phục vụ lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước.

Khi thi công lắp đặt xong ống nhánh và đồng hồ, tổ chức nghiệm thu thực tế công tác lắp đặt ống nhánh và đồng hồ nước trước khi bàn giao cho khách hàng quản lý sử dụng. Biên bản nghiệm thu (theo mẫu Công ty quy định) là phần không thể thiếu của hồ sơ quyết toán vật tư lắp đặt giữa khách hàng với Công ty.

 

SỬA CHỮA, CẢI TẠO, DI DỜI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Điều 11. Sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước.

Nhằm sửa chữa khắc phục sự cố kịp thời chống thất thoát, thất thu nước sạch, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường, chất lượng nước và thời gian tạm ngưng nước.

1. Công ty sẽ sửa chữa miễn phí hệ thống cấp nước cho khách hàng từ điểm đấu nối đến vị trí lắp đặt đồng hồ với chiều dài đường ống ≤ 10 mét.

2. Trường hợp hệ thống cấp nước của khách hàng ở cách xa đường ống phân phối có chiều dài > 10 mét thì khách hàng phải trả thêm chi phí sửa chữa vượt định mức.

3.  Khách hàng tự lo hoặc chịu trách nhiệm chi trả các chi phí vượt định mức khác như: hoàn trả mặt bằng, cấp phép thi công, …(nếu có).

4. Trường hợp do tác động bên ngoài gây hư hỏng, xì chảy (không do lỗi kỹ thuật) thì khách hàng phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa.

Điều 12. Thay đổi, di dời hệ thống cấp nước.

1. Khách hàng phải thanh toán toàn bộ chi phí thay đổi, nâng dời hệ thống cấp nước khi có yêu cầu. Công ty khảo sát thiết kế lập bảng chi tiết vật tư, thông báo chi phí, khách hàng nộp tiền tại Công ty, nhà máy trực thuộc.

2. Trường hợp di dời do quản lý, bảo dưỡng hoặc đã nhận hợp đồng di dời công trình nước để mở rộng lộ giới giải tỏa thì mọi chi phí Công ty chịu.

Điều 13. Trình tự thực hiện.

1. Việc sửa chữa, di dời hệ thống cấp nước cho khách hàng được thực hiện theo trình tự như sau.

a) Khách hàng điền và nộp “Phiếu yêu cầu” tại văn phòng Công ty, các Nhà máy, các điểm giao dịch hoặc truy cập vào Website: capnuocninhthuan.com, điền đầy đủ thông tin chính xác theo yêu cầu.

b) Đơn vị cấp nước sẽ liên hệ khách hàng, tiến hành khảo sát, lập bảng chiết tính.

c) Đơn vị cấp nước giải thích rõ những điều cần biết cho khách hàng, những vấn đề có liên quan đến công tác sửa chữa và di đời hệ thống cấp nước; khách hàng nộp tiền (nếu có). Đơn vị cấp nước thông báo khách hàng thời gian sửa chữa và di dời hệ thống cấp nước.

đ) Đơn vị cấp nước tiến hành thi công và bàn giao cho khách hàng quản lý sử dụng. Trong quá trình thi công nếu cần phải đào đường, vỉa hè… thì khách hàng có trách nhiệm xin phép và tự hoàn trả lại hiện trạng ban đầu sau khi đơn vị cấp nước thi công xong.

2. Tiến độ thực hiện khảo sát, sửa chữa, cải tạo, di dời hệ thống cấp nước.

a) Trường hợp ống nhánh khách hàng bị xì chảy trong phạm vi 10 mét: Sau khi nhận được thông tin thì Công ty sẽ sửa chữa ngay trong ngày.Tổ chống thất thoát thuộc phòng Quản lý mạng lưới, Nhà máy nước Phước Dân, Nhà máy nước Tân Sơn chịu trách nhiệm sửa chữa theo quy định. Trường hợp phải xin phép thi công hoặc hệ thống cấp nước khách hàng phức tạp không thể sửa chữa ngay được thì hướng dẫn khách hàng làm thủ tục cải tạo, sửa chữa.

b) Trường hợp sửa chữa trên 10 mét, cải tạo, di dời hệ thống cấp nước, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Nhà máy nước Phước Dân, Nhà máy nước Tân Sơn chịu trách nhiệm khảo sát, lập chiết tính trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

c) Đội Xây lắp, tổ lắp đặt các Nhà máy tiến hành thi công trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng ký bảng chiết tính của Công ty.

Thời gian thực hiện trên chưa tính thời gian xin phép đào đường, vỉa hè (nếu có).

 

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NINH THUẬN