jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo nâng cao công suất Nhà máy nước Tân Sơn lên công suất 10.000 m3/ ngày đêm

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo nâng cấp công suất Nhà máy nước Tân Sơn lên công suất 10.000 m3/ngày đêm tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Nội dung cụ thể như sau:


  Đính kèm nội dung Quyết định

 Quyết định 660/QĐ-UBND