jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng Trạm bơm tăng áp Phan Rang số 2 cấp nươc cho các vùng trọng điểm đang phát triển và Khu công nghiệp Du Long tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

               Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận công bố thông tin về Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng Trạm bơm tăng áp Phan Rang số 2 cấp nươc cho các vùng trọng điểm đang phát triển và Khu công nghiệp Du Long tại phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Nội dung cụ thể như sau:


  Đính kèm nội dung Quyết định

  Quyết định 685/QĐ-UBND